اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد امیرمحمد صالحی درس دارند.

دانشجویان عزیزی که با استاد امیر محمد صالحی در مورخه 07/29 روز یکشنبه درس دارند؛؛؛کلاس ایشان تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی متعاقبا به دانشجویان محترم اعلام خواهد شد.

۲۹ مهر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها