اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان عزیزی که با استاد علی فرهنگ درس دارند.

دانشجویان محترمی که در روز چهارشنبه مورخه 08/02 با استاد علی فرهنگ درس دارند؛؛؛کلاس ایشان تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی توسط استاد عزیز به دانشجویان اعلام خواهد شد.

۰۱ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها