اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد زحمتکش

کلاس پژوهش عملیاتی استاد زحمتکش

 روز دوشنبه 30 بهمن

ساعت 8  الی 10 برگزار نمی شود .

 

#مدیریت_کلاسها

۳۰ بهمن ۱۳۹۶  -  مدیریت کلاس ها