اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد کلال درس دارند.

دانشجویان عزیزی که با استاد یاسر کلال در روز یکشنبه مورخه 08/06 کلاس دارند؛؛کلاس ایشان تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی توسط استاد محترم به دانشجویان اعلام میگردد.

۰۲ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها