اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد کاظمی درس دارند.

دانشجویانی عزیزی که با استاد امیر کاظمی در روز پنج شنبه مورخه 08/03 درس دارند؛؛کلاس ایشان برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی در همان روزی که استاد محترم فرمودند برگزار میگردد.

۰۳ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها