اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد رجب پور درس دارند.

دانشجویان عزیزی که با استاد رجب پور در روز پنج شنبه ساعت 15 الی 17 درس پزشکی قانونی دارند؛؛کلاس ایشان تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی متعاقبا به دانشجویان اعلام میگردد.

۰۳ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها