قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی و کارشناسی

اطلاعیه مهم آموزش

قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی و کارشناسی
به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که درس کارآموزی را در ترم جاری انتخاب واحد نموده اند میرساند آخر مهلت دریافت   نامه کارآموزی از آموزش بیستم آبان ماه می باشد در صورت عدم دریافت نامه کار آموزی درس کارآموزی حذف می گردد.

 

#امورآموزش

۱۲ آبان ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش