اطلاعیه مهم(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویانی که با استاد ذکاوت درس دارند.

عزیزانی که با استاد مرضیه ذکاوت درس ریاضی 7-2 دارند کلاس جبرانی درس مذکور در مورخه 10/02 روز یکشنبه ساعت 8 الی 10 برگزار می گردد. حضور دانشجویان محترم الزامی است.

۲۴ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها