اطلاعیه(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویانی که با استاد آغشته مقدم درس دارند.

دانشجویان گرامی که با استاد مریم آغشته مقدم درس هنر در دنیای کودکان را دارند ؛ کلاس جبرانی در روز دوشنبه مورخه 10/03 ساعت 10 الی 12:15 برگزار می گردد.

۲۵ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها