اطلاعیه مهم: قابل توجه کلیه دانشجویانی که با استاد رضوان درس دارند.

دانشجویان محترمی که با استاد احمد رضوان در روز سه شنبه مورخه 09/27 درس دارند ؛ کلاس ایشان لغو می باشد و کلاس جبرانی توسط استاد محترم به دانشجویان گرامی اعلام خواهد شد.

۲۷ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها