اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد کاظمی درس دارند.

دانشجویان گرامی که با استاد مسعود کاظمی در مورخه 10/06 روز پنج شنبه درس دارند کلاس ایشان لغو می باشد و جبرانی آن در مورخه 10/13 برگزار می گردد.

۲۹ آذر ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها