اطلاعیه مهم(میان ترم): قابل توجه دانشجویانی که با استاد زیبایی درس دارند.

دانشجویان گرامی که با استاد علی زیبایی درس متره و برآورد دارند در روز شنبه مورخه 10/08 ساعت 15 الی 17 امتحان میان ترم برگزار می گردد.

۰۲ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها