اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد سخنوران درس دارند.

دانشجویان محترمی که با استاد زهره سخنوران درس روانشناسی اعتیاد در روز یکشنبه ساعت 13 الی 15 دارند ؛ کلاس ایشان در مورخه 10/09 بطور قطع برگزار خواهد شد و درصورت غیبت عواقب ناشی از آن به عهده دانشجومی باشد..

۰۳ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها