اطلاعیه خیلی مهم : قابل توجه دانشجویانی که با استاد فرهنگ درس دارند.

عزیزانی که با استاد علی فرهنگ در روز چهارشنبه مورخه 10/05 کلاس دارند کلاس ایشان لغو می باشد و جبرانی آن به احتمال در روز جمعه مورخه 10/07 یا شنبه مورخه 10/08 برگزار خواهد شد که متعاقبا روز برگزاری قطعی کلاس اعلام خواهد شد ؛ لذا از دانشجویان گرامی تقاضامندیم سایت (مدیریت کلاسها) و گروه دانشگاه را بطور روزانه پیگیری نمایند تا از تشکیل کلاس اطلاع یابند.

۰۴ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها