اطلاعیه مهم(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویانی که با استاد برزگر درس دارند.

دانشجویان محترمی که با استاد نیکسا برزگر درس سیستم های اطلاعاتی و سازمانهای پولی و مالی دارند کلاس جبرانی دروس مذکور به ترتیب در روز چهارشنبه مورخه 10/05 ساعت 10 الی 11:30 و 15 الی 17 برگزار می گردد.

۰۴ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها