اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد بلوچی درس دارند.

دانشجویان محترمی که با استاد محمد بلوچی در روز پنج شنبه مورخه 10/06 درس دارند ؛ کلاس ایشان لغو می باشد و جبرانی تمامی کلاسهای استاد گرامی در مورخه 10/13 روز پنج شنبه از 8 الی 18 می باشد.حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

۰۴ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها