اطلاعیه مهم(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویانی که با استاد هودانلو درس دارند.

دانشجویان گرامی که بااستاد اسحاق هودانلو درس اقتصاد کلان دارند کلاس جبرانی مورخه 10/10 ساعت 15 الی 17 برگزار می گردد و کلاس اقتصاد کلان در مورخه 10/12 ساعت 15 الی 18:30 قطعا برگزار می گردد و حضور دانشجو الزامی است.

۰۵ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها