اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد بهزاد

کلیه کلاس های استاد بهزاد امروز چهارشنبه 9 اسفند تشکیل نمی‌شود .

#مدیریت_کلاسها

۰۹ اسفند ۱۳۹۶  -  مدیریت کلاس ها