اطلاعیه مهمک قابل توجه دانشجویانی که با استاد حسینی الاصل درس دارند.

عزیزانی که با استاد محسن حسینی الاصل درس تئوری حسابداری 1 در روز جمعه دارند کلاس ایشان در مورخه 10/14 ساعت 8 برگزار می گردد.

۱۰ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها