اطلاعیه(تهیه جزوه): قابل توجه دانشجویان استاد گرامی جناب قاسمی

عزیزانی که با استاد مهدی قاسمی درس روانشناسی رشد کودک و نوجوان و بازی های پرورشی دارند جزوه دروس مذکور در انتشارات دانشگاه تحویل داده شده است جهت دریافت به انتشارات دانشگاه مراجعه نمایند.

۱۳ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها