اطلاعیه بسیار مهم در خصوص تهیه کارت ورود به جلسه امتحان

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص تهیه کارت ورود به جلسه امتحان

 

از همه دانشجویان محترم تقاضا می گردد ( قبل ) از برگزاری امتحانات نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان ( پس از ارزشیابی اساتید ) از پرتال آموزشی اقدام نمایند .
لازم به ذکر است امکان تهیه کارت امتحان در روز آزمون ( به دلیل کمبود وقت ) در انتشارات موسسه میسر نمی باشد .
ضمناً کارت ورود به جلسه امتحان می بایست ممهور به مهر شهریه باشد .
عدم رعایت این مهم ، بر عهده شخص دانشجوست .

 

#خدمات_آموزشی

۱۷ دی ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش , مدیریت کلاس ها