اطلاعیه مهم(کارشناسی ارشد - مدیریت): قابل توجه دانشجویانی که با استاد خوشتراش امتحان spss دارند.

دانشجویان گرامی که با استاد راحله خوشتراش امتحان نرم افزار spss دارند امتحان در روز دوشنبه مورخه 97/11/29 ساعت 11الی 14 برگزار می گردد.

۲۵ بهمن ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها