اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی

کلیه کلاسهای آقای دکتر محمود لاری در روز پنج شنبه مورخه 97/12/02 برگزار نخواهد شد.کلاس جبرانی در هفته آینده روز پنج شنبه مورخه 97/12/09 در ساعات مقرر شده برگزار می شود.

۰۱ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها