اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان استاد قوچانیان

عزیزانی که با استاد محترم خانم سمیرا قوچانیان در طی هفته درس دارند از مورخه 97/12/06 در صورت غیبت؛؛عواقب آن برعهده دانشجویان می باشد و هیچگونه اعتراضی مورد قبول واقع نخواهد شد.

۰۵ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها