اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان استاد محترم جناب شریفی

عزیزانی که در روز دوشنبه مورخه 97/12/06 با استاد شریفی درس دارند کلاس ایشان لغو می باشد و جبرانی دروس: تاریخ و مکاتب رولنشناسی و نقد آن ؛؛روانشناسی سالمندی؛؛ بترتیب در ساعت 14 و 16 برگزار می گردد.

۰۶ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها