اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان استاد محترم خانم شجاع مقدم

عزیزانی که با استاد الهه شجاع مقدم در روز دوشنبه ساعت 10 الی 11:30 و 11:30 الی 13 درس زبان خارجه داشتند کلاس ایشان به روز شنبه ساعت 16:30 الی 19:30 تغییر یافته است.حضور دانشجویان از مورخه 97/12/11 در کلاس درس الزامی می باشد.

۰۶ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها