اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان استاد محترم خانم خوشخو

دانشجویان محترم که با استاد آرزو خوشخو درس روانشناسی اجتماعی در روز شنبه دارند کلاس ایشان در همان روز در ساعت 17 الی 19 برگزار می گردد.

۰۶ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها