اطلاعیه مهم: قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق

شروع کلاسهای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق از مورخه 97/12/09 می باشد؛؛حضور دانشجویان محترم در محل دانشگاه الزامی است.

۰۷ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها