اطلاعیه مهم : قابل توجه دانشجویان استاد لاری

دانشجویان گرامی که با استاد لاری درس دارند کلاس جبرانی ایشان در روز پنج شنبه مورخه 97/12/09 در ساعات مقرر شده قبلی برگزار می گردد. حضور دانشجویان الزامی است.

۰۷ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها