اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان استاد محترم شجری

عزیزانی که با استاد مسلم شجری در روز چهارشنبه مورخه 97/12/08 درس دارند کلاس ایشان لغو می باشد لذا در اولین فرصت کلاس جبرانی به دانشجویان اعلام خواهد شد.

۰۸ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها