اطلاعیه مهم(کلاس جبرانی): قابل توجه دانشجویان استاد محترم کارآموز

دانشجویان گرامی که با استاد ندا کارآموز درس آمار احتمالات(روشهای آماری) دارند کلاس جبرانی ایشان در روز پنج شنبه مورخه 97/12/16 ساعت 11:30 الی 13 و 13 الی 14:30 برگزار می گردد. حضور دانشجویان الزامی است.

۰۸ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها