اطلاعیه مهم(کارشناسی ارشد آسیب شناسی): قابل توجه دانشجویان استاد محترم جناب کریمی زاده

 

عزیزانی که با استاد محمد کریمی زاده در روز پنج شنبه و جمعه مورخه 97/12/16 و 97/12/17 درس دارند کلاس ایشان لغو می باشد و جبرانی روزهای مذکور در مورخه 97/12/23 و 97/12/24 برگزار می گردد.

 

۱۱ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها