اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان کارشناسی حقوق

عزیزانی که با استاد توکلی و جعفری در روز پنج شنبه دروس: حقوق تجارت 4 و آیین دادرسی کیفری 1 دارند؛ ساعات دروس مذکور بترتیب به: 13 الی 15 و 15 الی 17 تغییر یافته است.

۱۱ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها