اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان کارشناسی روانشناسی

دانشجویان محترمی که با استاد الهه شجاع مقدم در روز شنبه ساعت 16:30 الی 19 درس زبان خارجه دارند این کلاس در روز مذکور ساعت 16:45 الی 18:45 بطور قطع برگزار می شود و حضور دانشجویان گرامی الزامی است.

۱۱ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها