اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد فیضی

دانشجویان گرامی که با استاد سهیلا فیضی در روز یکشنبه (97/12/12)؛ دوشنبه (97/12/13)؛ چهارشنبه (97/12/15) تربیت بدنی دارند؛ کلیه کلاسهای ایشان لغو می باشد.

۱۲ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها