اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که در سالن معلم برنامه عملی دارند.

کلیه برنامه های عملی در سالن معلم روز چهارشنبه مورخه 97/12/15 بعلت جشن نیکوکاری که در محل سالن برگزار می گردد لغو می باشد.

۱۲ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها