اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد عزیزمحمدی

 

دانشجویانی که با استاد زهرا عزیزمحمدی در روز سه شنبه مورخه 97/12/14 درس دارند کلیه کلاسهای ایشان لغو و جبرانی متعاقبا به دانشجویان اعلام می گردد.

 

۱۴ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها