اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد رادمرد درس دارند.

 

دانشجویانی که با استاد جواد رادمرد درس برنامه ریزی توسعه اقتصادی دارند این کلاس در روز دوشنبه ساعت 11:30 الی 13 برگزار می گردد.

 

۱۴ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها