اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویانی که با استاد فخرایی درس دارند.

عزیزانی که با استاد یاسر فخرایی در روز دوشنبه ساعت 13 الی 15 درس زبان تخصصی دارند این کلاس به روز شنبه ساعت 17 الی 19 تغییر کرده است. حضور دانشجویان الزامی است.

۱۴ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها