اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان استاد نقش بندی

دانشجویانی که با استاد نادر نقش بندی درس اصول مدیریت مالی 1 و 2 در روز سه شنبه دارند از مورخه 97/12/14 به بعد درصورت غیبت بطور قطع حذف خواهند شد.حضور دانشجویان الزامی است.

۱۴ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها