اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری و حسابرسی

طبق مصوبه جلسه شورای گروه در تاریخ 97/11/25 آن دسته از دانشجویانی که پروپزال کامل خود را تحویل دکتر نادر نقش بندی داده اند لطفا در روز جمعه مورخه 97/12/17 ساعت 8:30 در محل موسسه برای دفاع از پروپزال حضور بعمل بیاورند. 

۱۵ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها