اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد موسی پور

دانشجویانی که با استاد میترا موسی پور درس گرافیک محیطی در روز چهارشنبه ساعت 10 الی 12:15 دارند کلاس ایشان در همان روز به ساعت 10:30 الی 12:45 تغییر یافته است.

۱۵ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها