اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی تربیت بدنی

تغییر ساعت و روز دروس: کاربرد رایانه در تربیت بدنی  استاد خرمی ساعت 13 الی 15 روز دوشنبه؛؛ فیزیولوژی ورزشی استاد آقایی ساعت 15 الی 17 روز دوشنبه ؛؛ زبان تخصصی استاد فخرایی ساعت 17 الی 19 روز دوشنبه ؛؛ حرکت شناسی و بیومکانیک استاد خلاقی ساعت 15 الی 17 روز یکشنبه برگزار می شود.

۱۶ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها