اطلاعیه مهم(کاردانی و کارشناسی تربیت بدنی): قابل توجه دانشجویان استاد اژدری

 

کلاس عملی کشتی 1 و 2 در سالن حسنی توسط استاد اژدری روز چهارشنبه مورخه 97/12/22 ساعت 13 الی 15 برگزار می گردد.

 

۲۱ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها