اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد محترم جناب نقش بندی

دانشجویانی که با استاد نادر نقش بندی در روز چهارشنبه مورخه 97/12/22 درس دارند کلیه کلاسهای ایشان لغو می باشد و متعاقبا جبرانی کلاس مذکور به دانشجویان اعلام خواهد شد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۷  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها