اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد خلاقی

کلاس حرکات اصلاحی  استاد خلاقی

چهارشنبه 16 اسفند ساعت 15 الی 17 تشکیل نمی‌شود .

 

#مدیریت_کلاسها

۱۶ اسفند ۱۳۹۶  -  مدیریت کلاس ها