جلسات دفاع گروه حسابداری و حسابرسی

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسه دفاع  می رساند، جلسه دفاع دانشجویان رشته حسابداری و حسابرسی به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آقای سید موسی فخرهاشمیان با عنوان مدیریت سود واقعی، مدیریت سود تعهدی، معاملات با اشخاص وابسته: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر نقش بندی، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر طالبی ، تاریخ دفاع: روز یک شنبه 97/12/26ساعت 9

2. خانم رقیه زینتی با عنوان تأثیر تعهد حسابرسان به استقلال در اجرا و فرهنگ اخلاقی شرکت ها بر ارزش های حرفه ای و رفتار حسابرسان با استفاده از معادلات ساختاری

استاد راهنما: دکتر نقش بندی، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر طالبی ، تاریخ دفاع: روز یک شنبه 97/12/26ساعت 10

3. آقای وحید نوری با عنوان شدت نظارت هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرسی با ملاحظه نقش دوگانگی وظیفه مدیرعامل

استاد راهنما: دکتر غفوریان شاگردی، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر طالبی ، تاریخ دفاع: روز یک شنبه 97/12/26ساعت 11

4. آقای احمد حسین زاده با عنوان رابطه بین مدیریت سود واقعی متهورانه و هزینه های حسابرسی جاری و آتی

استاد راهنما: دکتر نقش بندی، اساتید داور: دکتر سعیدی و دکتر طالبی ، تاریخ دفاع: روز یک شنبه 97/12/26ساعت 12

مکان برگزاری جلسه دفاع موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 

۲۲ اسفند ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی