اطلاعیه جابجایی کلاس استاد ولیدخت

کلاس قواعد فقه 1 استاد ولیدخت

چهارشنبه ها ساعت 13 الی 15 ( هفته درمیان ) برگزار می گردد .

در هفته جاری کلاس فوق برگزار نمی شود و هفته آینده ( 23 اسفند  ) تشکیل می شود .

 

#مدیریت_کلاسها

۱۶ اسفند ۱۳۹۶  -  مدیریت کلاس ها