اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان استاد قدرتی

دانشجویان عزیز که در روز یکشنبه مورخه 98/01/18 درس آمار و احتمالات با استاد مصطفی قدرتی دارند کلاس برگزار نمی گردد و جبرانی متعاقبا به دانشجویان اعلام خواهد شد.

۱۸ فروردین ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها