اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان استاد محترم جناب صالحی

دانشجویان گرامی که با استاد امیر محمد صالحی در روز شنبه مورخه 98/01/24 درس دارند کلاس ایشان لغو و جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

۲۴ فروردین ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها